PSYKOLOGISK COACHING

PSYKOLOGISK COACHING

PSYKOLOGISK

COACHING

Psykologisk coaching är en professionell kontakt med psykolog för vägledning och stöttning i vardagliga ämnen och frågor som kan uppstå i tillvaron och utgår alltid från dina behov i nuläget.

Coaching riktar sig till alla som önskar stöd och guidning på ett konkret och målfokuserat sätt, med exempelvis riktningar och val i livet, förbättringar, utvecklingar eller med specifika frågor och områden som hör arbetsliv, privatliv och vardagen till.

Psykologisk coaching är en professionell kontakt med psykolog för vägledning och stöttning i vardagliga ämnen och frågor som kan uppstå i tillvaron och utgår från dina behov i nuläget.

Coaching riktar sig till alla som önskar stöd och guidning på ett konkret och målfokuserat sätt, med exempelvis riktningar och val i livet, förbättringar, utvecklingar eller med specifika frågor och områden som hör arbetsliv, privatliv och vardagen till.

Psykologisk coaching är en professionell kontakt med psykolog för vägledning och stöttning i vardagliga ämnen och frågor som kan uppstå i tillvaron och utgår alltid från dina behov i nuläget.

Coaching riktar sig till alla som önskar stöd och guidning på ett konkret och målfokuserat sätt, med exempelvis riktningar och val i livet, förbättringar, utvecklingar eller med specifika frågor och områden som hör arbetsliv, privatliv och vardagen till.

Psykologisk coaching är en professionell kontakt med psykolog för vägledning och stöttning i vardagliga ämnen och frågor som kan uppstå i tillvaron.

Coaching riktar sig till alla som önskar stöd och guidning på ett konkret och målfokuserat sätt, med exempelvis:

√  Beteendeförändring

√  Karriärval

√  Livsriktning

√  Färdigheter

√  Komma igång

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Coaching

√  Beteendeförändring

√  Karriärval

√  Livsriktning

√  Färdigheter

√  Komma igång

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Coaching

√  Beteendeförändring

√  Karriärval

√  Livsriktning

√  Färdigheter

√  Komma igång

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Coaching

√  Beteendeförändring

√  Karriärval

√  Livsriktning

√  Färdigheter

√  Fatta beslut

√  Komma igång

Coaching kan ske vid någon enstaka gång, sporadiskt förekommande eller regelbundet återkommande med olika intervall, allt utifrån dina behov och önskemål.

VÄLKOMMEN

Coaching kan ske vid någon enstaka gång, sporadiskt förekommande eller regelbundet återkommande med olika intervall, allt utifrån dina behov och önskemål.

VÄLKOMMEN

Coaching kan ske vid någon enstaka gång, sporadiskt förekommande eller regelbundet återkommande med olika intervall, allt utifrån dina behov och önskemål.

Coaching kan ske vid någon enstaka gång, sporadiskt förekommande eller regelbundet återkommande med olika intervall, allt utifrån dina behov och önskemål.

Pris: 1200 kr/60 min

Observera att Psykologisk Coaching inte omfattar någon psykologisk behandling eller diagnossättning. Framkommer psykologiska problem av klinisk relevans ges alltid vidare rekommendationer. Pris gäller privatperson, moms 25% tillkommer på företag.

Observera att Psykologisk Coaching inte omfattar någon psykologisk behandling eller diagnossättning. Framkommer psykologiska problem av klinisk relevans ges alltid vidare rekommendationer. Pris gäller privatperson, moms 25% tillkommer på företag.