HANDLEDNING & CHEFSSTÖD

HANDLEDNING

& CHEFSSTÖD

HANDLEDNING & CHEFSSTÖD

HANDLEDNING

& CHEFSSTÖD

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning för grupper, team, arbetslag, avdelningar eller enskilt, för alla som är i behov av en extern part som kan hjälpa att upptäcka befintliga kunskaper och samtidigt stötta i att utveckla nya färdigheter och kompetenser.

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning för grupper, team, arbetslag, avdelningar eller enskilt, för alla som är i behov av en extern part som kan hjälpa att upptäcka befintliga kunskaper och samtidigt stötta i att utveckla nya färdigheter och kompetenser.

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning för grupper, team, arbetslag, avdelningar eller enskilt, för alla som är i behov av en extern part som kan hjälpa att upptäcka befintliga kunskaper och samtidigt stötta i att utveckla nya färdigheter och kompetenser.

√  Ärendehandledning

√  Metodhandledning – KBT

√  Grupprocesshandledning

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Ärendehandledning

√  Metodhandledning – KBT

√  Grupprocesshandledning

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Ärendehandledning

√  Metodhandledning – KBT

√  Grupprocesshandledning

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Ärendehandledning

√  Metodhandledning – KBT

√  Grupprocesshandledning

Välkommen att höra av er till oss för mer information om handledning, format och upplägg.

Välkommen att höra av er till oss för mer information om handledning, format och upplägg.

Välkommen att höra av er till oss för mer information om handledning, format och upplägg.

Pris: 1800 kr/60 min

CHEFSSTÖD

Vi erbjuder stöd till chefer som vill ha en extern part som kan stötta i ledarollen, med mål, visioner och strategier, med beslut och kommunikation eller andra mer generella som specifika områden som hör chefsskapet till.

CHEFSSTÖD

Vi erbjuder stöd till chefer som vill ha en extern part som kan stötta i ledarollen, med mål, visioner och strategier, med beslut och kommunikation eller andra mer generella som specifika områden som hör chefsskapet till.

CHEFSSTÖD

Vi erbjuder stöd till chefer som vill ha en extern part som kan stötta i ledarollen, med mål, visioner och strategier, med beslut och kommunikation eller andra mer generella som specifika områden som hör chefsskapet till.

√  Chef & Ledarroll

√  Beslutsfattande

√  Kommunikation

√  Svåra samtal

√  Krishantering

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Chef & Ledarroll

√  Beslutsfattande

√  Kommunikation

√  Svåra samtal

√  Krishantering

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Chef & Ledarroll

√  Beslutsfattande

√  Kommunikation

√  Svåra samtal

√  Krishantering

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Handledning

√  Chef & Ledarroll

√  Beslutsfattande

√  Kommunikation

√  Medarbetarfrågor

√  Svåra samtal

√  Krishantering

Chefsstöd bygger på modern organisationspsykologi, med teoretisk grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeanalys (BA), anpassad för just ledarskapsfrågor.

Chefsstöd bygger på modern organisationspsykologi, med teoretisk grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeanalys (BA), anpassad för just ledarskapsfrågor.

Chefsstöd bygger på modern organisationspsykologi, med teoretisk grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeanalys (BA), anpassad för just ledarskapsfrågor.

Chefsstöd bygger på modern organisationspsykologi, med teoretisk grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeanalys (BA), anpassad för just ledarskapsfrågor.

Pris: 2000 kr/60 min

Handledning kan förläggas till våra lokaler, upp till 20 pers. eller ske ute i er verksamheten om så önskas. Avtal skrivs alltid innan påbörjat handledningsuppdrag. Chefsstöd kan förläggas till våra lokaler eller ombesörjas av er. 25 % moms tillkommer på pris.

Handledning kan förläggas till våra lokaler, upp till 20 pers. eller ske ute i er verksamheten om så önskas. Avtal skrivs alltid innan påbörjat handledningsuppdrag. Chefsstöd kan förläggas till våra lokaler eller ombesörjas av er. 25 % moms tillkommer på pris.