KBT/TERAPI

KBT/TERAPI

KBT/TERAPI

ENSKILD TERAPI

Vi erbjuder enskild terapi för de vanligaste psykologiska problemen och utifrån metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT), beteendeanalys (BA) och andra moderna evidensbaserad metoder som är mest lämpad för din situation.

ENSKILD TERAPI

Vi erbjuder enskild terapi för de vanligaste psykologiska problemen och utifrån metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT), beteendeanalys (BA) och andra moderna evidensbaserad metoder som är mest lämpad för din situation.

ENSKILD TERAPI

Vi erbjuder enskild terapi för de vanligaste psykologiska problemen och utifrån metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT), beteendeanalys (BA) och andra moderna evidensbaserad metoder som är mest lämpad för din situation.

√  Nedstämdhet & Depression

√  Oro & Ångest

√  Stress & Utmattning

√  Ältande & Tvång

√  Ät- och kroppsproblematik

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT-terapi

√  Nedstämdhet & Depression

√  Oro & Ångest

√  Stress & Utmattning

√  Ältande & Tvång

√  Ät- och kroppsproblematik

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT-terapi

√  Nedstämdhet & Depression

√  Oro & Ångest

√  Stress & Utmattning

√  Ältande & Tvång

√  Ät- och kroppsproblematik

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT-terapi

√  Nedstämdhet & Depression

√  Oro & Ångest

√  Stress & Utmattning

√  Ältande & Tvång

√  Sömnproblem

√  Ät- och kroppsproblematik

Pris: 1200 kr/45 min

FOBIBEHANDLING

Vi erbjuder behandling för specifik fobi – en extrem rädsla för något särskilt, som kan vara ett speciellt djur, en speciell situation eller en speciell sak. Behandlingen är ofta intensiv med ett fåtal träffar, men som istället är förlängda i tid.

FOBIBEHANDLING

Vi erbjuder behandling för specifik fobi – en extrem rädsla för något särskilt, som kan vara ett speciellt djur, en speciell situation eller en speciell sak. Behandlingen är ofta intensiv med ett fåtal träffar, men som istället är förlängda i tid.

FOBIBEHANDLING

Vi erbjuder behandling för specifik fobi – en extrem rädsla för något särskilt, som kan vara ett speciellt djur, en speciell situation eller en speciell sak. Behandlingen är ofta intensiv med ett fåtal träffar, men som istället är förlängda i tid.

√  Höjder & Svindel

√  Spindlar & Ormar

√  Hundar & Katter

√  Hissar & Instängdhet

√  Blod & Sprutor

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT - Terapi för fobier

√  Höjder & Svindel

√  Spindlar & Ormar

√  Hundar & Katter

√  Hissar & Instängdhet

√  Blod & Sprutor

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT - Terapi för fobier

√  Höjder & Svindel

√  Spindlar & Ormar

√  Hundar & Katter

√  Hissar & Instängdhet

√  Blod & Sprutor

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - KBT - Terapi för fobier

√  Höjder & Svindel

√  Spindlar & Ormar

√  Hundar & Katter

√  Hissar & Instängdhet

√  Blod & Sprutor

√  Svimma & Kräkas

Pris: 1200 kr/45 min

Enskild terapi börjat alltid med 1-2 bedömningssamtal för kartläggning samt överenskommelse av behandlingsupplägg och fokus. Därefter fortsätter behandling som i snitt pågår mellan 5-15 gånger beroende på problematik. Fobibehandling ligger i snitt mellan 2-5 gånger men där varje gång istället är förlängt i tid upp till 2-4 timmar.

Enskild terapi börjat alltid med 1-2 bedömningssamtal för kartläggning samt överenskommelse av behandlingsupplägg och fokus. Därefter fortsätter behandling som i snitt pågår mellan 5-15 gånger beroende på problematik. Fobibehandling ligger i snitt mellan 2-5 gånger men där varje gång istället är förlängt i tid upp till 2-4 timmar.