PSYKOLOGUTREDNING

PSYKOLOGUTREDNING

PSYKOLOG-

UTREDNING

KOMPETENTA erbjuder olika typer av professionella psykologiska utredningar för personer från 16 år och uppåt. Utredningar anpassas alltid utifrån behov och frågeställningar i varje enskilt fall.

Utredningar kan utföras på vår mottagning eller på plats i lämplig lokal ute i verksamheter. Utredningar kan även utföras under kortare som längre period på konsultbasis inom ramen för en befintlig verksamhet.

KOMPETENTA erbjuder olika typer av professionella psykologiska utredningar för personer från 16 år och uppåt. Utredningar anpassas alltid utifrån behov och frågeställningar i varje enskilt fall.

Utredningar kan utföras på vår mottagning eller på plats i lämplig lokal ute i verksamheter. Utredningar kan även utföras under kortare som längre period på konsultbasis inom ramen för en befintlig verksamhet.

KOMPETENTA erbjuder olika typer av professionella psykologiska utredningar för personer från 16 år och uppåt.

Utredningar kan utföras på vår mottagning eller på plats i lämplig lokal ute i verksamheter. Utredningar kan även utföras under kortare som längre period på konsultbasis inom ramen för en befintlig verksamhet.

√  Begåvnings & funktionsnivå

√  NP-utredningar (ADHD/Asperger)

√  Arbetsförmågeutredningar

√  Demensutredningar

√  Screening för kognitiv funktion

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Psykologutredning

√  Begåvnings & funktionsnivå

√  NP-utredningar (ADHD/Asperger)

√  Arbetsförmågeutredningar

√  Demensutredningar

√  Screening för kognitiv funktion

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Psykologutredning

√  Begåvnings & funktionsnivå

√  NP-utredningar (ADHD/Asperger)

√  Arbetsförmågeutredningar

√  Demensutredningar

√  Screening för kognitiv funktion

Kompetenta AB - Psykolog & KBT-Centrum i Linköping - Psykologutredning

√  Begåvnings & funktionsnivå

√  NP-utredningar (ADHD/Asperger)

√  Arbetsförmågeutredningar

√  Demensutredningar

√  Screening för kognitiv funktion

Kontakta oss för diskussion om utredningsärende, upplägg och prisoffert.

Kontakta oss för diskussion om utredningsärende, upplägg och prisoffert.

Kontakta oss för diskussion om utredningsärende, upplägg och prisoffert.

Pris: Begär offert

Observera att NP-utredningar endast vänder sig till offentliga och privata verksamheter, och inte till enskilda privatpersoner. Vill ni som privatperson ha en NP-utredning behöver denna först komma på remiss från offentlig eller privat instans, exempelvis vårdinstans.

Observera att NP-utredningar endast vänder sig till offentliga och privata verksamheter, och inte till enskilda privatpersoner. Vill ni som privatperson ha en NP-utredning behöver denna först komma på remiss från offentlig eller privat instans, exempelvis vårdinstans.

KONTAKTA

Ditt namn

Din epost

Ditt telefonnummer

Meddelande